DOJO SUHARI AMSTERDAM
Wadoryu Jujutsu Kempo en Ryukyu Kobujutsu